Recicled toys box

miércoles, octubre 31, 2012

No m'he pogut estar d'ensenyar-vos aquest projecte de reciclatge i reconversió d'una caixa de fruita (melons, per ser més exactes) en una bonica caixa d'emmagatzematge de joguines. És tan senzill de fer, que només necessites quatre rodetes, un esprai del color que triïs i uns cargols per enganxar les rodes. Això sí, la caixa de fruita, si pot ser, trieu-la d'aquelles que tenen les fustes resistents (les d'abans vaja)... Aquest tutorial l'he extret de la web Blog.hgtv.com. El resultat final no pot ser més bonic i encertat, no trobeu??

No he podido evitar enseñaros este proyecto de reciclaje y reconversión de una caja de fruta (melones, para ser más exactos) en una bonita caja de almacenamiento de juguetes. Es tan sencillo de hacer, que sólo necesitas cuatro ruedas, un spray del color que elijas y unos tornillos para montar las ruedas. Eso sí, la caja de fruta, si puede ser, escogedla  de aquellas que tienen las maderas resistentes (las de antes vaya) ... Este tutorial lo he extraído de la web Blog.hgtv.com. El resultado final no puede ser más bonito y acertado, no creéis?

Via Blog.hgtv

Via Blog.hgtv
Via Blog.hgtv

Via Blog.hgtv

El tutorial el podeu trobar complert aquí. El tutorial lo podéis encontrar completo aquí.

You Might Also Like

0 comentarios